preLoad Image preLoad Image
검색 바로가기
주메뉴 바로가기
주요 기사 바로가기
다른 기사, 광고영역 바로가기
중앙일보 사이트맵 바로가기

[연금복권 520] 12월 16일 <제233회>

기사 이미지


 
등위
 
당첨금
 
당첨 번호
 
1등
 
월 500만원X20년
 
4조
 
506084
 
7조
 
124060
 
2등

(각 1등

앞·뒤

번호)
 
1억원
 
4조
 
506083
 
4조
 
506085
 
7조
 
124059
 
7조
 
124061
 
3등
 
1000만원
 
각조
 
661772
 
4등
 
100만원
 
71973
 
5등
 
2만원
 
294
 
6등
 
2000원
 
75,03
 
7등
 
1000원
 
6,2
 
추첨 생방송 매주 수요일 오후 7:50
 

 
AD
온라인 구독신청 지면 구독신청

태그

PHOTO & VIDEO

shpping&life